70% Brabantse landbouwgrond is in matige staat

Ga naar de inhoud

70% Brabantse landbouwgrond is in matige staat

Permacultuur
Gepubliceerd door Tom Lassing in biodiversiteit · 28 november 2017
Tags: bodemmestteelt
Het is schandelijk in het kwadraat. Onze experts op grondgebied hebben geen enkele achting voor de kwaliteit van hun belangrijkste bezit, namelijk hun gronden, gehad. Boeren hebben massaal hun landbouwgronden misbruikt om er maar jaarlijks een maximale opbrengst af te halen, zonder te kijken of dit op de lange termijn wel haalbaar zou blijven.
Na mij de zondvloed lijkt het beleid te zijn geweest.
Voor mij is het wel duidelijk, mensen kunnen niet vertrouwd worden individueel te kijken naar de lange termijn. Daar is blijkbaar simpelweg opgelegd beleid voor nodig.
In de jaren zeventig was het de overbemesting waardoor nu het grondwater tot tientallen meters diep vervuild is met fosfaten en ondertussen hebben ze met hun intensieve teelt en het massale gebruik van kunstmest de toplaag van de landbouwgronden zo verarmd dat de kwaliteit over het algemeen nog slechts matig te noemen is.
Daar sta je dan met je beroepseer.
Doe daarbij een enorme fraude met de mest bij de boeren die (veel) dieren houden, waarbij twee derde van de mestvoorraad nog altijd niet administratief op de juiste manier verwerkt is, en het is duidelijk dat er een probleem binnen de landbouwsector bestaat.
De agrariërs begrijpen zelfs niet waarom ze na de teelt tegenwoordig groenbemesters moeten telen en spreken er schande van. Waar is dat mis gegaan? Hoe kan het zijn dat ze zelf het belang er van niet inzien?
Hoe kon deze sector zo blind worden door de lange termijn gevolgen van overbemesting en te intensief gebruik van de gronden?
Maar belangrijker is misschien nog wel, hoe kan het tij gekeerd worden voor we hier letterlijk te maken krijgen met woenstijnvorming?
De provincie Brabent stelt nu twee miljoen euro per jaar beschikbaar voor een kenniscentrum. Leuk natuurlijk, maar de kennis is er al lang, alleen blijkbaar niet bij de boeren zelf. Of de kennis is er al, maar ze wordt willens en wetens genegeerd. Ik ben bang dat dit ook wel eens het geval kan zijn. Hier gaat een slimme communicatie deskundige een prachtige boterham aan verdienen en leuk voor die persoon, maar ook weggegooid geld als de sector de wil niet heeft om haar werk te verduurzamen.
Het moet dus twee miljoen euro worden voor presentaties en foldertjes, er van uitgaande dat de boeren bereid zullen zijn die foldertjes te lezen. Ik betwijfel dat, want de weerstand tegen de nateelt laat zien dat ze niet bereid zijn om zich in de materie te verdiepen. Ze zien zelf niet in dat het hun eigen handelen is dat het voortbestaan van hun sector het meeste bedreigd.

Hoe kan de bodem snel verbeterd worden?
Het is bij de beantwoording van belang om te weten of de grond een jaar braak kan liggen, of dat de boer door moet gaan met produceren.
In het verre verleden was het de gewoonte ieder zevende jaar het land braak te laten liggen. Op zich was dat al een aardig idee, maar het kan veel beter. Het zevende jaar industriële hennep planten zou een veel betere oplossing zijn. Die plant heeft namelijk ook een heel sterk wortelstelsel en door de plant weg te snijden en te oogsten, maar de wortels te laten zitten, breng je weer heel wat organisch materiaal terug in de bodem. Als we in Nederland een hennep verwerkende industrie zouden opzetten, dan hoeft de boer ook in dat jaar geen opbrengst te missen. Van die hennep kan veel gemaakt worden, zoals plastics, maar ook grondstof voor heel veel andere producten die vezels nodig hebben. Het zaad van de hennep plant is overigens prima geschikt voor menselijke consumptie. De plant zelf kan eventueel ook gebruikt worden voor het produceren van biogas. Er is overigens met Kenaf (Hibiscus cannabinus) een minder spraakmakende en beladen plant beschikbaar die in plaats van hennep gebruikt kan worden. Minder beladen en ook iets minder goed bruikbaar, maar je moet wat...
Wil de agrariër geen productiejaar missen, dan is het vooral van belang dat er meer organisch materiaal terug de bodem in gaat. Dat maakt de bodem luchtiger waardoor het meer vocht opneemt en uiteindelijk ook vruchtbaarder en rijker. Combinatieteelt van bijvoorbeeld twee soorten die om en om staan is te overwegen. Om en om kan dan ook even breed zijn als de machine die moet oogsten. Door die combinatieteelt verarmd de bodem ook minder. Wel blijft het zaak om direct na het oogsten een groenbemester te zaaien. Die groenbemester laat je tot in de lente staan en je spit hem voor het zaaien onder. Als je dit blijft doen EN je blijft je als agrariër bewust van het feit dat je actief organisch materiaal toe moet voegen aan je land, dan kan je met 5 tot 10 jaar de kwaliteit van het land weer terug op orde brengen.
Het toevoegen van enkele rijen groenbemesters in de zomer kan ook veel helpen, maar dat gaat wel ten koste van productie. Immers kan je op die rij dan geen productiegoed zetten.


Terug naar de inhoud